Strona informacyjna przeznaczona jest dla pracowników administracyjnych UKW. Pracowników dydaktycznych i studentów zapraszamy na stronę systemu USOSweb www.usosweb.ukw.edu.pl .
UWAGA! Aby pobierać aktualizacje, należy się zalogować, dane logowania można uzyskać od administratorów USOS.

Usos - wersja z automatyczną aktualizacją systemu

Instalator USOS.
Po zainstalowaniu nie będzie już wymagane ręczne wgrywanie poprawek.

Program do PDF - Foxit Reader

Tworzenie list ze średnimi

W załączniku instrukcja do pobrania.

Tworzenie list ze średnimi:
1. Wchodzimy w rankingi -> rankingi.
2. Do wyboru 2 drogi – możemy a) stworzyć nowy ranking, b) skopiować istniejący
a) tworzymy ranking (zalecane dla nowych rankingów w rok akademickim):
Dodajemy pole zielonym „+”

rank2.gif

Wpisujemy kod i opis rankingu. Kod najlepiej zacząć od roku za który liczymy czyli 2013-...

Decyzje administracyjne, które można aktualnie drukować

Poprawione decyzje administracyjne (jeżeli pilnie potrzebne są inne prosimy kontaktować się z Działem Dydaktyki):

o powtarzaniu zajęć z wpisem warunkowym
o uchyleniu skreślenia
o zgodzie na powtarzanie semestru/roku
o przesunięciu terminu złożenia pracy dyplomowej
o zgodzie na indywidualną organizację studiów
(2013-10-09)
decyzja w sprawie urlopu dziekańskiego (ADM-14)

w sprawie skreślenia z listy studentów
- rezygnacja studenta ze studiów
- skreślenie z powodu niepodjęcia studiów
- skreślenie z powodu niezaliczenia semestru (roku) i niezłożenia wniosku o powtarzanie

SKR-08
ADM-21
ADM-23
ADM-11
ADM-16

Od 1.10.2013 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin Studiów, więc zmieni się stosowny zapis w decyzjach.

Nowy wzór obiegówki

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Wprowadzony został nowy wzór karty obiegowej studenta/doktoranta.

Raport ocena pracy dyplomowej/końcowej

- rozwiązany problem z ucinaniem końcówki tematu
- cześć miejsca na odpowiedź może być przeniesiona na kolejną stronę

Umowa i aneks dla studiów doktoranckich

Zostały przygotowane raporty umów i aneksy dla studiów doktoranckich,
przed wydrukiem należy sprawdzić czy drukowane są prawidłowe osoby reprezentujące Rektora, oraz
czy prawidłowy jest numer rachunku do wpłat.Prosimy zgłaszać wszelkie usterki w tych raportach.

Aktualizacja aneksu

Poprawka drukowania aneksów dla całych roczników w przypadku zmiany czesnego.

Poprawka raportów BIRT

W przypadku problemów z wydrukiem raportów:

- zaświadczenie o ukończeniu w grupie 5% najlepszych,
- nowe skierowanie na badania (BIRT)
i innych typu BIRT.

należy uruchomić (dwuklik) program napraw_birt.bat
znajdujący się w Mój Komputer -> Dysk C: -> Usos

Poprawka aneksów

Poprawiony został aneks do umowy:

- możliwy jest już wydruk dla nowych programów (SP,NP...itd),
- dopuszczalny jest dłuższy numer szablonu (nie ma błędu przy długim kodzie kierunku)
- przy wydruku dla jednej osoby nie ma potrzeby filtrowania po etapach, wystarczy podświetlenie właściwego etapu przed wydrukiem.

Subskrybuje zawartość