Strona informacyjna przeznaczona jest dla pracowników administracyjnych UKW. Pracowników dydaktycznych i studentów zapraszamy na stronę systemu USOSweb www.usosweb.ukw.edu.pl .
UWAGA! Aby pobierać aktualizacje, należy się zalogować, dane logowania można uzyskać od administratorów USOS.

Usos - wersja z automatyczną aktualizacją systemu

Instalator USOS.
Po zainstalowaniu nie będzie już wymagane ręczne wgrywanie poprawek.

Instalacja programu Planista

Uwaga:
Komputer musi posiadać dostęp do sieci dziekanatowej, są 3 możliwości:
- komputer pracuje bezpośrednio w sieci dzieknantowej,
- komputer łączy się do tej sieci przy użyciu Cisco AnyConnect (gdy już jest zainstalowana na komputerze),
- należy zainstalować Cisco VPN Client - instrukcja instalacji w dziale "Instrukcje" ( http://usos.ukw.edu.pl/?q=node/146 )

Instalacja Cisco VPN Client

Instalacja klienta VPN w zależności od systemu operacyjnego została opisana poniżej. Po instalacji przy logowaniu do klienta w polu Username należy wpisać swoją nazwę użytkownika z dołączonym @local-usosvpn1 np. jeżeli nazwa użytkownika to jankow w polu username należy podać jankow@local-usosvpn1

System Windows 10 wersja 64bit:

Program do PDF - Foxit Reader

Tworzenie list ze średnimi

W załączniku instrukcja do pobrania.

Tworzenie list ze średnimi:
1. Wchodzimy w rankingi -> rankingi.
2. Do wyboru 2 drogi – możemy a) stworzyć nowy ranking, b) skopiować istniejący
a) tworzymy ranking (zalecane dla nowych rankingów w rok akademickim):
Dodajemy pole zielonym „+”

rank2.gif

Wpisujemy kod i opis rankingu. Kod najlepiej zacząć od roku za który liczymy czyli 2013-...

Decyzje administracyjne, które można aktualnie drukować

Poprawione decyzje administracyjne (jeżeli pilnie potrzebne są inne prosimy kontaktować się z Działem Dydaktyki):

o powtarzaniu zajęć z wpisem warunkowym
o uchyleniu skreślenia
o zgodzie na powtarzanie semestru/roku
o przesunięciu terminu złożenia pracy dyplomowej
o zgodzie na indywidualną organizację studiów
(2013-10-09)
decyzja w sprawie urlopu dziekańskiego (ADM-14)

w sprawie skreślenia z listy studentów
- rezygnacja studenta ze studiów
- skreślenie z powodu niepodjęcia studiów
- skreślenie z powodu niezaliczenia semestru (roku) i niezłożenia wniosku o powtarzanie

SKR-08
ADM-21
ADM-23
ADM-11
ADM-16

Od 1.10.2013 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin Studiów, więc zmieni się stosowny zapis w decyzjach.

Nowy wzór obiegówki

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Wprowadzony został nowy wzór karty obiegowej studenta/doktoranta.

Raport ocena pracy dyplomowej/końcowej

- rozwiązany problem z ucinaniem końcówki tematu
- cześć miejsca na odpowiedź może być przeniesiona na kolejną stronę

Umowa i aneks dla studiów doktoranckich

Zostały przygotowane raporty umów i aneksy dla studiów doktoranckich,
przed wydrukiem należy sprawdzić czy drukowane są prawidłowe osoby reprezentujące Rektora, oraz
czy prawidłowy jest numer rachunku do wpłat.Prosimy zgłaszać wszelkie usterki w tych raportach.

Subskrybuje zawartość