Strona informacyjna przeznaczona jest dla pracowników administracyjnych UKW. Pracowników dydaktycznych i studentów zapraszamy na stronę systemu USOSweb www.usosweb.ukw.edu.pl .
UWAGA! Aby pobierać aktualizacje, należy się zalogować, dane logowania można uzyskać od administratorów USOS.

Usos - wersja z automatyczną aktualizacją systemu

Instalator USOS.
Po zainstalowaniu nie będzie już wymagane ręczne wgrywanie poprawek.

Decyzje administracyjne, które można aktualnie drukować

Poprawione decyzje administracyjne (jeżeli pilnie potrzebne są inne prosimy kontaktować się z Działem Dydaktyki):

o powtarzaniu zajęć z wpisem warunkowym
o uchyleniu skreślenia
o zgodzie na powtarzanie semestru/roku
o przesunięciu terminu złożenia pracy dyplomowej
o zgodzie na indywidualną organizację studiów
(2013-10-09)
decyzja w sprawie urlopu dziekańskiego (ADM-14)

w sprawie skreślenia z listy studentów
- rezygnacja studenta ze studiów
- skreślenie z powodu niepodjęcia studiów
- skreślenie z powodu niezaliczenia semestru (roku) i niezłożenia wniosku o powtarzanie

SKR-08
ADM-21
ADM-23
ADM-11
ADM-16

Od 1.10.2013 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin Studiów, więc zmieni się stosowny zapis w decyzjach.

Tworzenie list ze średnimi

W załączniku instrukcja do pobrania.

Tworzenie list ze średnimi:
1. Wchodzimy w rankingi -> rankingi.
2. Do wyboru 2 drogi – możemy a) stworzyć nowy ranking, b) skopiować istniejący
a) tworzymy ranking (zalecane dla nowych rankingów w rok akademickim):
Dodajemy pole zielonym „+”

rank2.gif

Wpisujemy kod i opis rankingu. Kod najlepiej zacząć od roku za który liczymy czyli 2011-...

Nowy wzór obiegówki

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Wprowadzony został nowy wzór karty obiegowej studenta/doktoranta.

Raport ocena pracy dyplomowej/końcowej

- rozwiązany problem z ucinaniem końcówki tematu
- cześć miejsca na odpowiedź może być przeniesiona na kolejną stronę

Umowa i aneks dla studiów doktoranckich

Zostały przygotowane raporty umów i aneksy dla studiów doktoranckich,
przed wydrukiem należy sprawdzić czy drukowane są prawidłowe osoby reprezentujące Rektora, oraz
czy prawidłowy jest numer rachunku do wpłat.Prosimy zgłaszać wszelkie usterki w tych raportach.

Aktualizacja aneksu

Poprawka drukowania aneksów dla całych roczników w przypadku zmiany czesnego.

Poprawka raportów BIRT

W przypadku problemów z wydrukiem raportów:

- zaświadczenie o ukończeniu w grupie 5% najlepszych,
- nowe skierowanie na badania (BIRT)
i innych typu BIRT.

należy uruchomić (dwuklik) program napraw_birt.bat
znajdujący się w Mój Komputer -> Dysk C: -> Usos

Poprawka aneksów

Poprawiony został aneks do umowy:

- możliwy jest już wydruk dla nowych programów (SP,NP...itd),
- dopuszczalny jest dłuższy numer szablonu (nie ma błędu przy długim kodzie kierunku)
- przy wydruku dla jednej osoby nie ma potrzeby filtrowania po etapach, wystarczy podświetlenie właściwego etapu przed wydrukiem.

Instrukcja wprowadzania siatek (harmonogramów)

Subskrybuje zawartość